Dirigent.io Politika Privatnosti

Februar 2016

Dirigent.io (“Dirigent.io”) je posvećen zaštiti privatnosti svih individua koje posećuju Dirigent.io web-sajt lociran na http://dirigent.io, koje obuhvata sve subdomene, trenutne i buduće (“web-sajt”) i upotrebu Dirigent.io Usluga i Proizvoda za preuzimanje.

Ova Politika Privatnosti objašnjava koje informacije Dirigent.io skuplja o vama i zašto, šta radimo sa tim informacijama, kako ih delimo, i kako rukujemo sa sadržajima koje vi postavite u naše proizvode i usluge.

Opseg Politike Privatnosti

Ova Politika Privatnosti se odnosi na informacije do kojih dolazimo na osnovu vaše upotrebe "Dirigent.io Usluga" preko "Uređaja" ili kada na druge načine ostvarite interakciju sa Dirigent.io.

Ako nije drugačije rečeno, naši Klaud proizvodi i Proizvodi za preuzimanje se tretiraju isto za potrebe ovog dokumenta.

Registrovanjem ili upotrebom Dirigent.io Usluga vi ste saglasni sa uslovima ove Politike Privatnosti. Ovo je naša cela i isključiva Politika Privatnosti i ona zamenjuje sve prethodne verzije.

Ovu Politiku Privatnosti treba čitati zajedno sa Dirigent.io Uslovima Korišćenja i svim ostalim primenjivim uslovima na koje vam bude skrenuta pažnja prilikom pristupanja i korišćenja Dirigent.io Usluga.

Definicije

Dirigent.io Usluge uključuju naš Dirigent.io web-sajt, Dirigent.io klaud rešenja ("Dirigent.io Cloud") i Dirigent.io proizvode za preuzimanje ("Downloadable Products"), ali ne uključuje nijedan proizvod trećeg lica ili usluge koje vi možda odlučite da integrišete sa Dirigent.io Proizvodima ili Uslugama. Uvek morate pratiti politike proizvoda i usluga trećih lica da biste bili sigurni u načine na koje oni sakupljaju i koriste vaše informacije.

"Uređaj" je bilo koji računar koji se koristi za pristupanje Dirigent.io Uslugama, uključujući bez ograničenja desktop, laptop, mobilni telefon, tablet, ili druge korisničke elektronske uređaje.

Sadržaj: bilo koje informacije ili podaci koje vi postavite, predate, objavite, napravite, primite, čuvate ili prikazujete preko Dirigent.io usluga.

Informacije: svi mogući podaci, sadržaji ili informacije koje su sakupljene sa naše strane i opisane u ovoj Politici Privatnosti.

Lične Informacije: informacije koje mogu biti korišćene da vas lako identifikuju ili povežu sa vama kao individuom, kao što su: ime, adresa, email adresa, ili telefonski broj.

Izmene Politike Privatnosti

Zadržavamo pravo, da u bilo kom trenutku, modifikujemo ili zamenimo ovu Politiku Privatnosi. Ako načinimo bilo kakve izmene, mi ćemo vas obavestiti tako što ćemo na vrhu ove Politike Privatnosti izmeniti "Datum izmene" i, u nekim slučajevima, možemo imati i dodatna obaveštenja, kao što je obaveštenje na prijavnoj stanici (Sign In) ili slanjem email obaveštenja. Molimo vas da periodično proveravate Politiku Privatnosti u slučaju da dođe do nekih izmena, takođe vas podstičemo da pregledate našu Politiku Privatnosti kad god koristite Dirigent.io usluge da biste ostali informisani u vezi sa našim praksama i načinima na koji možete da zaštitite svoju privatnost.

Ako se ne slažete sa izmenama na Politici Privatnosti, moraćete da prestanete da koristite Dirigent.io Usluge i da deaktivirate vas nalog(e). Vaše korišćenje Usluga nakon izmena koje su načinjene na Politici Privatnosti predstavlja saglasnost sa načinjenim izmenama.

Prikupljene Informacije

Nalog i Profilne Informacije: Mi prikupljamo informacije o vama i o vasoj firmi prilikom registacije naloga, pravljenja ili modifikovanja vašeg profila, prilikom kupovine ili kroz, upotrebu, pristup, ili interakciju as Dirigent.io Uslugama, uključujući ali bez ograničenja na prilaganje, preuzimanje, saradnju ili deljenje Sadržaja. Informacije koje mi sakupljamo uključuju, ali nisu ograničene na vaše ime, korisničko ime, adresu, email adresu, broj telefona, zvanje, ili detalje o kreditnoj kartici. Možete da obezbedite ove informacije direktno prilikom unosa u Dirigent.io klaud ili proizvod koji se preuzima, ili u nekim slučajevima korisnik, kao što je sistem adminisrator ili "workspace" kreator, napravi nalog u vaše ime. Ako dajete informacije, uključujući Lične Informacije o nekom drugom, vi potvrđujete da ste ovlašćeni da ih predstavaljate i da pristajete na prikupljanje i upotrebu njihovih Ličnih Podataka kao što je opisano u Politici Privatnosti.

Sadržaj: mi prikupljamo i čuvamo Sadržaj koji vi napravite, ubacite, podnesete, obajavite, postavite, primite, čuvate ili prikazujete prilikom korišćenja klaud Usluga ili web-sajta. Takav Sadržaj uključuje i Lične Informacije ili druge osetljive podatke koje vi odlučite da dodate.

Ostali podaci koje prilažete: Mi prikupljamo druge podatke koje vi postavite na naš web-sajt ili prilikom učestvovanja u nekim interaktivnim funkcionalnostima Dirigent.io usluga, učestvovanja u istraživanju, promociji, događaju, zahteva korisnika za podršku, komunikacije sa nama preko sajtova socijalnih mreža trećih lica, u marketinške svrhe ili druge komunikacije sa nama. Informacije u vezi sa problemom koji vam se dešava sa Dirigent.io proizvodom mogu biti podnete našim Uslugama Podrške ili objavljene na našim javnim forumima. Bilo koja informacija, uključujući Lične Informacije, koje vi postavite na naš web-sajt može biti vidljiva javnosti sem ukoliko nije podneto u siguran deo web-sajta.

Web zapisi: Kao što je kod većine web-sajtova i usluga koje se isporučuju preko Interneta, prilikom interakcije sa našim web-sajtom i klaud uslugama mi prikupljamo određene informacije i činimo ih dostupnim za zapis. Ove informacije uključuju internet protokol (IP) adrese kao i tip pretraživača, provajdera internet usluga, URL-ove pozivajućih/izlaznih stranica, operativni sistem, datum/vreme, informacije koje pretažujete, lokalne i jezičke preference, identifikacione brojeve koji su povezani sa vašim Uređajem ili sistemskom konfiguracijom. U slučaju naših klaud usluga, dodajemo u web zapis i vasu URL adresu preko koje ste pristupili, korisnička imena kao i elemente Sadržaja kao što je neophodno za klaud proizvode da se izvrše zahtevane operacije.

Analitičke Informacije: Mi prikupljamo analitičke informacije kada koristite naš web-sajt ili klaud usluge da biste nam pomogli da poboljšamo Proizvode ili Usluge. Od datuma kada ova politika stupi na snagu, mi koristimo Google Analytics kao provajder analitičkih podataka. Da biste saznali više o politici privatnosti Google Analytics, pogledajte Politike i Principe na Google web-sajtu. Koristite "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" da biste sprečili da vaš pretraživač prikuplja informacije i da ih šalje na Google Analytics. Analitičke informacije takođe sadrže podatke koje mi prikupljamo kao rezultat trenutnih upita Sadržaja baze podataka naših korisnika u svrhu pravljenja Upotrebnih Podataka. "Upotrebni podaci" su prikupljeni podaci vezani za grupe ili kategorije usluga, karakteristika ili korisnika koji ne sadrži Lične Informacije.

Količići i Ostale Tehnologije Praćenja: Koristimo različite tehnologije da prikupimo informacije, uključujući kolačiće koje sačuvamo na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Kolačići su mali dokumenti sa podacima koji su pohranjeni na vašem hard drajvu ili na memoriji uređaja. Koristimo kolačiće da poboljšamo i prilagodimo Dirigent.io Usluge i vaše iskustvo; da bismo omogućili pristup i upotrebu web-sajtova i klaud usluga bez ponovnog unosa korisničkog imena i lozinki; i da saznamo broj poseta i koja područja i funkcije web-sajtova i klaud usluga su najpopularnije. Možete podesiti opcije na vašem pretraživaču da ne prihvata kolačiće ili da vas pita pre nego što prihvati količić sa web-sajtova koje posećujete. Ako ne prihvatiti kolačiće, možda nećete biti u mogućnosti da koristite sve aspekte našeg web-sajta ili klaud usluga. Takođe, sakupljamo informacije pomoću "web beacons" (poznato kao "prateći pikseli"). Web beacons su elektronske slike koje mogu biti korišćene na našem web-sajtu ili klaud uslugama ili u emailovima koji nam pomažu da isporučimo kolačiće, broj poseta, da razumemo upotrebu ili efekivnost kampanje ili da odrede da li je email otvoren ili je neka druga akcija izvršena.

Upotreba Prikupljenih Informacija

Prikupljene informacije o vama koristimo u različite svrhe, uključujući:
- za obezbeđivanje, funkcionisanje, održavanje, poboljšavanje, i promovisanje Dirigent.io Usluga;
- za omogućavanje upotrebe i pristupa Dirigent.io Uslugama, uključujući prilaganje, preuzimanje, saradnju i deljenje Sadržaja;
- procesuiranje i završavanje transakcija plaćanja, i slanje povezanih informacija, uključujući potvrde plaćanja i fakture;
- komunikaciju sa vama, uključujući odgovor na vaše komentare, pitanja i zahteve; pružanje korisničkih usluga i podrške; davanje informacija o uslugama, karakteristikama, istraživanjima, novinama, ponudama, promocijama, događajima; druge vesti ili informacije u vezi nas ili naših partnera; i slanje tehničkih obaveštenja, novina, obaveštenja o bezbednosti, podrška i administrativne poruke;
- procesuiranje i isporuka takmičenja ili vraćenog uloga i nagrada;
- praćenje i analiziranje trendova, upotrebe i aktivnosti u vezi sa Dirigent.io Uslugama, kao i za marketing ili reklamiranje;
- istažiti i sprečiti transakcije prevare, neovlašćeni pristup Dirigent.io Uslugama, i druge ilegalne aktivnosti;
- personalizovanje Dirigent.io Usluga, uključujući obezbeđivanje sadržaja, karakteristika, ili reklama u skladu sa vašim interesovanjima i preferencama.
- omogućavanje komuniciranja, saradnje, i deljenje Sadržaja sa korisnicima koje odredite; i
- u druge svrhe u vezi kojih ćemo vas obavestiti.

Nećemo koristiti vaše Lične Informacije koje mogu da se pojave u našoj mreži ili u Analitičkim Zapisima (Analytics Logs) u bilo koje svrhe.

Možemo sastaviti i koristiti prikupljene analitičke podatke na našem klaud ili Proizvodima za preuzimanje da biste razumeli kako se naši proizvodi konfigurišu i koriste, kako se mogu poboljšati, i za razvijanje novih proizvoda i usluga.

Deljenje Prikupljenih Informacija

Nećemo deliti ili objaviti neke od vaših Ličnih Informacija ili Sadržaja sa trećim licima na način na nije opisan u ovoj politici. Mi ne prodajemo vaše Lične Podatke niti Sadržaj.

Kada koristite Dirigent.io Usluge, Sadržaj koji obezbedite će vam biti prikazan. Pozivamo vas da razmotrite osetljivost podataka koje pravite pomoću Dirigent.io ili iznosite javno.

Korišćenjem Dirigent.io, možete napraviti Sadržaj ili dozvoliti pristup drugim Dirigent.io korisnicima u cilju saradnje. Neke od funkcionalnosti koje dozvoljavaju saradnju preko Dirigent.io Usluga mogu prikazivati neke od vaših profilnih informacija, uključujući Lične Informacije sa vašeg profila, korisnicima sa kojima ste delili Sadržaj. Pozivamo vas da koristite različite mere sigurnosti i bezbednosti koje pruža Dirigent.io da biste ograničili pristup osetljivim informacijama.

Treba da budete svesni da administrator vaše instance Dirigent.io proizvoda za preuzimanje može biti u mogućnosti da:
- pristupi informacijama unutar i o vašem Dirigent.io nalogu;
- otkrije, ograniči, ili pristupiti informacijama koje ste učinili dostupnim ili koje su načinjene dostupnim vama kad koristite Dirigent.io nalog, uključujući vaš Sadržaj; i
- kontroliše kako pristup ili deakticaviju vašeg Dirigent.io naloga.

Dirigent.io web-sajt nudi uslugu javno dostupnih zajednica kao što su forumi, praćenje grešaka, blogove i wiki stranice. Treba da budete svesni da neki Sadržaj koji obajvite u ovim područjima mogu biti pročitani, sakupljeni, i korišćeni od strane drugih koji im pristupaju. Vaše objave mogu ostati čak i nakon deaktivacije naloga.

Mi sarađujemo sa trećim licima kao što su provajderi za web-sajt, hosting, održavanje, čuvanje rezerve (back-up), skladištenje podataka, virtualne infrastrukture, procesuiranje plaćanja, analiza i druge usluge. Ova treća lica mogu imati pristup ili da procesuiraju vaše Informacije kao deo usluge koju pružaju nama.

Možete se odlučiti da koristite aplikacije trećih lica zajedno sa Dirigent.io Uslugama. Aplikacije trećih lica su softveri napisani od strane trećih lica koji vam omogućavaju pristupanje vašem Sadržaju, što može uključivati i vaše Lične Informacije. Kada je pristup omogućen, vaš Sadržaj se deli sa trećim licem. Iako aplikacije trećih lica mogu biti dostupne kroz Dirigent.io Usluge, Dirigent.io ne kontroliše politike i procedure aplikacija trećih lica. Aplikacije trećih lica kojima je omogućen pristup vašem sadržaju kroz udaljene skripte Dirigent.io komponente mogu koristiti ove podatke da vas kontaktiraju i da vam reklamiraju usluge, i mogu da dele vaše podatke sa drugim trećim licima. Politika Privatnosti ne pokriva prikupljanje ili upotrebu vaših podataka od strane aplikacija trećih lica, i mi vas podstičemo da uzmete u obzir upravljanje aplikacija trećih lica.

Kada posetite Dirigent.io web-sajt, treća lica kao što su naši partneri za reklamiranje i analitićke usluge obezbeđuju kolačiće, web beacons, i druge tehnologije za prikupljanje informacija u vezi vaših online aktivnosti u toku vremena i na različitim web-sajtovima ili online servisima. Kada koristite naše klaud usluge, mi dozvoljavamo nаšim provajderima analitičkih usluga da prikupljaju informacije opisane pod Analitičke Informacije sa web-sajtova ili klaud usluga. Naši provajderi analitičkih usluga mogu da prikupljaju informacije u vezi sa vašim aktivnosti kroz različite online usluge.

Možemo otkriti vaše Informacija, uključujući vaše Lične Informacije trećim licima:
(a) da bismo osnažili naše sporazume, politike i uslove korišćenja
(b) da bismo zaštitili bezbednost ili integritet Dirigent.io Proizvoda i Usluga
(c) da bismo zaštitili Dirigent.io, naše korisnike ili javnost od štete ili ilegalnih aktivnosti
(d) ako verujemo da je otkrivanje neophodno zbog važećih zakona, odredbi, pravnih procesa ili zahteva
(e) da bismo odgovorili na hitnu situaciju za koju iz najbolje namere smatramo da zahteva da otkrijemo informacije da bismo sprečili smrt ili ozbiljne telesne povrede bilo koje osobe.
(f) u vezi sa ili tokom pregovaranja, integrisanja, prodaje ili poseda firme, finansiranja, ili sticanja dela ili cele kompanije od strane druge firme, ili
(g) kada mi imamo vaš pristanak za to.

Mi ne delimo vaše Lične Informacije sa trećim licima u marketinške svrhe bez vašeg ovlašćenja.

Čuvanje Podataka, Prenos i Bezbednost

Dirigent.io hostuje podatke sa hosting provajderima u Evropi. Serveri na kojima su Lične Informacije se čuva u kontrolisanim uslovima. Iako poduzimamo sve razumne mere da čuvamo vaše Lične Informacije, nijedan sigurnosni sistem nije neprobojan i zbog same prirode Interneta kao otvorenog nosača globalnih komunikacija, mi ne možemo da garantujemo da će informacije, tokom prijema preko Interneta ili dok su sačuvane na našem sistemu ili drugačije pod našom brigom, biti apsolutno bezbedne od napada od strane drugih lica, kao što su hakeri. Takođe, ne možemo garantovati da će bilo koje pasivno prikupljene Lične Informacije koje vi izaberete da sačuvate na web-sajtu ili klaud uslugama koji su sačuvani na svim nivoima zaštite da bi izašli u susret vašim specifičnim potrebama ili obavezama koje imate u vezi sa tim informacijama.

Kada se podaci prenose preko interneta kao deo web-sajta ili klaud usluge, podaci su enkriptovani pomoću industrijskog standarda SSL (HTTPS).

Podaci poslovnih procesa i informacije korišćene za interakciju sa aplikacijama trećih lica su u enkriptovanoj formi pomoću industrijskog standarda.

Kada se koriste proizvodi za preuzimanje, odgovornost za obezbeđivanje pristupa podacima koje čuvate u proizvodima koje ste preuzeli je na vama, a ne na Dirigent.io. Mi preporučujemo da administratori proizvoda za preuzimanje konfigurišu SSL kako bi sprečili presretanje podataka koji se prenose preko mreža i da bi ograničili pristup bazi podataka i drugim mestima gde su podaci smešteni.

Vaši Izbori

Pružamo vam određene kontrole i izbore u vezi sa našom kolekcijom, korišćenjem i deljenjem vaših informacija. U skladu sa lokalnim zakonom, vaše kontrole i izbori koje mogu da uključuju:

- Možete ispraviti, ažurirati i deaktivirati vaš nalog
- Možete izmeniti vaše izbore za bilten, obaveštenja i upozorenja
- Možete izabrati da li želite da primate naše ponude i promocije za naše Proizvode i Usluge, ili proizvode i usluge za koje smatramo da će vas interesovati.

Molimo vas, budite svesni da ako nam ne dozvoljavate da prikupljamo vaše Lične Informacije, mi možda nećemo biti u mogućnosti da vam isporučimo određene usluge i proizvode. Ako imate pitanja u vezi sa specifičnim Ličnim Informacijama koje mi procesuiramo ili čuvamo, molimo vas da nas kontaktirate.

Pristupanje i Ažuriranje Vaših Informacija

Možete pristupiti i izmeniti neke od informacija koje čuvamo u vezi sa vama preko podešavanja vašeg naloga.

Usklađenost sa Zakonima i Propisima o Privatnosti

Vi se slažete da nećete koristiti Dirigent.io Usluge na način koji se smatra kršenjem zakona koji štite prava individua na privatnost, zdravlje ili finansijske podatke.

Naša Politika Prema Deci

Dirigent.io Usluge nisu usmerene na osobe ispod 13 godina. Mi ne prikupljamo svesno Lične Informacije od dece koja imaju manje od 13 godina. Ako saznamo da nam je dete ispod 13 godina dalo Lične Informacije, preduzećemo korake da bismo obrisali takve informacije. Preporučujemo da deca između 13 i 18 godina pitaju svoje roditelje pre nego što nam pošalju bilo kakve lične informacije. Ako primetite da nam je dete poslalo Lične Informacije, molimo vas da kontaktirate našu podršku.

ne da