Dobrodošli u Dirigent.io Vodič

Na ovoj stranici možete pogledati kratke tehničke instrukcije. Ukoliko ste zainteresovani za sveobuhvatne tehničke detalje i opise, molimo vas da pristupite help sistemu koji je implementiran u samoj Dirigent.io platformi.

Šta je Dirigent.io?

Dirigent.io predstavlja web platformu napravljenu sa primarnim ciljem za automatizaciju i upravljanje poslovnim procesima. Platforma omogućava kompanijama da kreiraju, automatizuju, izvršavaju i kontrolišu aplikacije vođene procesima za koordinaciju ljudi, informacija i sistema. Krajnji rezultat je automatizacija repetitivnih, svakodnevnih zadataka, koristeći besprekoran dizajn, intuitivnu navigaciju i jednostavne kontrole.

Prvi korak - Registracija za besplatnu probu platforme

Dirigent.io započinje kao besplatni “trial”, da steknete inicijalne mogućnosti automatizacije poslovnih procesa. Možete jednostavno da se registrujete putem glavne stranice, klikom na dugme “Free Trial”.

Nakon što ste se registrovali, na vaš email primićete aktivacioni link koji služi za verifikaciju i nakon toga možete da se prijavite i počnete da koristite platformu.

Sledeće - Prijava

Dirigent.io aplikacija sadrži sigurnosni mehanizam visokog nivoa, kao i ugrađene permisije koje ograničavaju pristup i aktivnosti određenih korisnika i korisničkih grupa.

Pored standardne prijave nakon uspešne registracije, takođe ste u mogućnosti da se prijavite sa vašim Google nalogom, ukoliko to želite.

Zaboravljena lozinka

Ukoliko ste zaboravili vašu lozinku, možete jednostavno povratiti pristup u vaš nalog koristeći “account recovery” opciju. Potrebno je da unesete vašu email adresu koju ste koristili za prijavu u Dirigent.io i nakon toga ćete dobiti instrukcije kako da povratite pristup.

Ova opcija se može koristiti i za aktivaciju deaktiviranog/suspendovanog naloga (nakon nekoliko uzastopnih, neuspešnih pokušaja prijave).

Tehnički preduslovi

Dirigent.io pruža mogućnost tronedeljne besplatne probe. Nakon toga, ukoliko ste zainteresovani za korišćenje platforme za automatizaciju svakodnevnih operacija, za vas smo kreirali serversku aplikaciju, koju je potrebno instalirati na vašem serveru (politika vaše kompanije, sigurnosni razlozi, preference). Dakle, jednostavno odaberete plan ili nas pozovite, kako bismo vam pomogli u donošenju prave odluke.

Kako je Dirigent.io web aplikacija, postoji nekoliko sistemskih i preduslova web-pretraživača koji moraju biti ispunjeni, kako bi platforma funkcionisala nesmetano.

Sistemski i preduslovi web-pretraživača

 • Operativni sistem (Linux, Windows, Mac)
 • Moderni web-pretraživač (Chrome, Mozilla ili sličan)
 • JavaScript omogućen
 • Cookies dozvoljeni
 • Bez ograničenja redovnog internet saobraćaja
 • PDF čitač sa mogućnošću pregleda u samom web-pretraživaču
 • Dozvoljen HTTPS saobraćaj ka https://play.dirigent.io

U slučaju da se odlučite da kupite Dirigent.io, mi ćemo izvršiti instalaciju na vašem serveru umesto vas i na taj način pružiti podršku od samog početka redovnog korišćenja platforme. Preduslovi za instalaciju na serveru su redukovani na minimum, imajući u vidu servere koji su danas u upotrebi.

Serverski preduslovi

 • Hardverski zahtevi (CPU 2GHz dual core, 4GB RAM)
 • Java 8
 • PostgreSQL baza 9.4+
 • HTTPS komunikacija između Dirigent.io remote agent-a i vašeg servera

Rečnik pojmova

Aplikacija

Dirigent.io aplikacija je kreirana sa primarnim ciljem da automatizuje poslovne procese. Sastoji se iz jednog glavnog procesa i potencijalno neograničenog broja eksternih procesa kreiranih pomoću Dirigent.io Designer alata. Proces predstavlja skup elemenata koju su povezani pomoću konektora i mogu se izvršavati automatski ili pak ručno.

Upravljanje poslovnim procesima

Upravljanje poslovnim procesima predstavlja jedan od glavnih problema sa kojima se mnoge kompanije susreću u svakodnevnom upravljanju i donošenju odluka, kao i dugoročnim aktivnostima. Dirigent.io je upravo rešenje za takve probleme, pružajući solucije od jednostavnih zadataka kao što su procesiranje ugovora i sistema za prijavljivanje problema (sistem za tiketiranje), preko operacija odobravanja kredita i zapošljavanja ljudi, sve do kompleksnih poslovnih procesa sa brojnim učesnicima, zadacima i odlukama. Fokus je na optimizaciji i uvećavanju performansi, omogućeno od strane naše platforme.

Izvršavanje

Svako izvršavanje aplikacije kreira jedan novi slučaj, koji predstavlja zaseban korak u radu aplikacije. U specifičnim situacijama je moguće izvršiti zakazivanje, kada se aplikacija podesi da započne u određeno vreme ili da se izvršavanje ponavlja u zadatim vremenskim intervalima.

Konektor

Konektori se koriste da omoguće pristup Dirigent.io platforme ka eksternim sistemima (uslugama ili softveru). Svaki zadatak zahteva podešavanje konektora, kako bi funkcionisao ispravno. Postoje situacije kada će određeni zadaci funkcionisati samo u slučaju kada je adekvatan konektor podešen. Dirigent.io poseduje nekoliko eksternih konektora, uključujući email, remote agent, JIRA, Confluence, DB i FTP.

Komandna tabla

Komandna tabla predstavlja sumirani pregled performansi svih aplikacija i korisnika u radnom prostoru koji se trenutno koristi. Svrha ovakvog pregleda jeste da funkcioniše kao centralizovano mesto za ključne informacije i da vizualno prezentuje sve bitne elemente, indikatore, statistiku, istoriju i ostale podatke koji se nalaze u bazi.

Dirigent.io

Ključno rešenje, platforma, proizvod za optimizaciju i uvećavanje performansi svih poslovnih funkcija u vašoj kompaniji, predstavljeno na početku ovog vodiča kao početni korak u vašoj digitalnoj transformaciji poslovanja.

Dirigent.io Designer

Dirigent.io Designer čini integralni deo Dirigent.io platforme i predstavlja alat za grafičko modeliranje i dizajniranje procesa automatizacije, poput dirigenta platforme Dirigent.io koji vam omogućava kreiranje procesa putem jednostavne “drag-and-drop” metode, organizovanje zadataka na radnom platnu, razne izmene i sveukupnu izgradnju sistema u skladu sa vašim preferencama.

Dokument

Kao i kod redovnih operacija sa dokumentima i Dirigent.io dokumenti predstavljaju datoteke, biblioteku svih unetih dokumenata, koje su na raspolaganju korisnicima naše platforme. Korisnici mogu da dodaju sve vrste dokumenata u zavisnosti od permisija koje su im dodeljene u sistemu. Korisnik sa omogućenim “document view” i “manage” permisijama može da pregleda i preuzima sve dokumente, dok korisnik bez takvih permisija može da pristupa fajlovima samo kroz dodeljen zadatak sa definisanom “download” i “preview” komponentom.

Forma

Forme omogućavaju korisnicima da kreiraju prilagođene strukture za popunjavanje, prikupljanje i prikazivanje različitih podataka. Koristeći “drag-and-drop” funkcionalnost, možete da kreirate raznovrsne forme, bez preduslova programerskih veština. Forme predstavljaju nezavisno okruženje za modeliranje, dostupno svim korisnicima, koje može da se koristi za neograničeni broj procesa i aplikacija. Svi podaci iz korisničkih formi mogu da se beleže u sistemu. Dodatno, forme mogu da se koriste u korisničkim zadacima i procesnim formama.

Grupe

Dirigent.io omogućava kreiranje različitih grupa, selekcijom i dodavanjem članova, u skladu sa potrebama vaše kompanije i same organizacije poslovanja. Permisije za pristup se koriste da se definišu različite uloge, hijerarhija i sektori. Moguće je napraviti jednu ili više grupa, zavisno od veličine organizacije i samih timova u kompaniji.

Proces

Proces je sačinjen od jednog ili više zadataka, usmerenih ka izvršavanju specifičnog cilja vaše kompanije. Dirigent.io proces se kreira uz pomoć Dirigent Designer alata, gde se zadaci i njihova sekvenca izvršavaju automatski ili ručno, od strane korisnika. Svaki proces u sistemu mora da sadrži početni i najmanje jedan krajnji događaj. Dalje, procesi mogu sadržati više tačaka donošenja odluka (“gateway”). Svi zadaci u jednom procesu su međusobno povezani putem konektora.

Remote agent

Dirigent.io servis zvani remote agent služi za izvršavanje aktivnosti na daljinu, tako što pokreće softver u vašem zadatom okruženju i prikuplja povratne informacije od procesa koji se izvršavaju. Zadaci kao što su “script”, “copy”, “move”, “list files”, “wait for file” i “git”, zahtevaju barem jedan remote agent servis. Ovi konektori se aktiviraju bez neophodne aktivnosti korisnika i predstavljaju dodatnu pogodnost u prevazilaženju arhitekturalnih ograničenja u velikim sistemima, autonomno izvršavajući zadatke u okruženju.

Zadatak

Zadaci predstavljaju zaduženja korisnika, kao proizvod izvršavanja aplikacija. Drugim rečima, kada se aplikacija izvršava i stigne do trenutka popunjavanja forme koju ste vi kreirali, kreiraće se zadatak za korisnika ili grupu, da se izvrši popunjavanje date forme. Svaki zadatak može imati status “to do” ili “done”.

Upravljanje korisnicima

Sekcija za upravljanje korisnicima predstavlja alat za upravljanje korisnicima i grupama u sistemu, koji služi za organizovanje korisnika u grupe i radne prostore, kao i definisanje nivoa pristupa informacijama i izvršavanje različitih aktivnosti za određene korisnike. Administrator određenog radnog prostora ima mogućnost da poveća ili umanji nivoe pristupa datom radnom prostoru za određene korisnike ili grupe koji pripadaju tom radnom prostoru.

Korisnici

Administracija svih korisnika pojedinačno u okviru određenog radnog prostora. Dodatno, postoji mogućnost da pošaljete pozivnicu novim i postojećim korisnicima da se pridruže vašem radnom prostoru, ukoliko je to neophodno. Ukoliko koristite više radnih prostora, možete jednostavno menjati i pristupati drugim radnim prostorima.

Radni nalog

Radni nalozi sadrže instrukcije za izvršavanje specifičnog naloga za izvršavanje ili posla koji treba da se izvrši. Svaki radni nalog predstavlja strukturu sačinjenu od različitih atributa, koji se mogu dodavati jedan po jedan ili prekopirati iz postojećeg obrasca radnog naloga. Sa druge strane, imate potpunu slobodu da kreirate svaki radni nalog, od samog početka do kraja, prema vašim potrebama, bez korišćenja predefinisanih obrazaca.

Radni prostor

Radni prostor je dizajniran da pruži bolju organizaciju automatizacije poslovnih procesa i omogući olakšanu saradnju između članova tima. Slično strukturi direktorijuma i pod-direktorijuma koji služe za organizaciju posla, tako i radni prostor omogućava korisnicima da prilagođavaju strukturu posla prema vlastitim potrebama. Svaki radni prostor predstavlja nezavisno radno okruženje za članove tima koji imaju pristup, uključujući projekte, aplikacije, poslovne procese i dokumente koji se odnose na dati tim. Radni prostor funkcioniše kao jedinstvena biblioteka elemenata Dirigent.io platforme: zadaci, komandna tabla, aplikacije, izvršavanja, forme, šifarnici, dokumenti, klijenti, radni nalozi, izveštaji, upravljanje korisnicima i konektori. Svi radni prostori su međusobno nezavisni i korisnik može jednostavno da prelazi iz jednog u drugi radni prostor.