dirigent.io
Softver za poslovnu automatizaciju
Besplatan download

Kako radi


Koraci korišćenja Dirigent.io platforme

Control

Dizajn

  • Kreirajte procese po vašoj meri
  • Koristite više od 20 elementa
  • Automatizujte određene korake
Control

Pokretanje

  • Pretvorite procese u aplikacije
  • Zakazujte izvršenje procesa
  • Pokrećite procese istovremeno
Control

Analiza

  • Pratite procese na Komandoj tabli
  • Imajte uvid u tok izvršavanja
  • Kreirajte izveštaje

Primeri


Ovo su neki od primera praktične primene Dirigent.io platforme

Funkcionalnosti


Ovo su neke od funkcionalnosti koje čine rad sa Dirigent.io platformom jedinstvenim iskustvom.
Naša release notes stranica će vam pružiti sve informacije o unapređenjima i novim funkcionalnostima.

dms

Vizualizacija

Dirigent.io Designer omogućava dizajniranje procesa sa jednostavnim drag-and-drop metodom, dajući jasan vizuelni pregled.

dms

DMS

Čuvajte sve svoje dokumente u Dirigent.io sistemu za upravljanje dokumentima i podesite prilagođene dozvole svojim korisnicima.

remote

Remote agent

Remote Agent funkcionalnost Dirigent.io platforme korisnicima omogućava interakciju sa serverima na različitim lokacijama.

scheduling

Forme

Sa lakoćom dizajnirajate forme kombinovanjem više od 20 različitih komponenti, koje će vam omogućiti prikupljanje informacija od korisnika.

reports

Izveštaji

Pravite OLAP izveštaje sa sveobuhvatnim informacijama o svim izvršenjima aplikacija i korisničkim zadacima.

dms

Konektori

Koristite našu bazu konektora, koja se konstantno proširuje, kako biste integrisali različite spoljne aplikacije u svoje poslovne procese.

Prednosti


Dirigent.io nudi mnoge pogodnosti krajnjim korisnicima.

dms

Poboljšana Vidljivost

Dirigent.io otkriva kako procesi funkcionišu bez potrebe za tehnikama manuelnog praćenja. Ova veća transparentnost dozvoljava menadžmentu da direktno modifikuje strukturu i tok procesa uporedo sa praćenjem rezultata izvršavanja.

dms

Bolje Performanse i Smanjenje Troškova

Automotizovanje manuelnih poslova može značajno da umanji rizik od grešaka i popravki u toku procesa. Vreme provedeno na prikupljanju informacija i dokumenata unutar više sistema praktično nestaje i vrlo verovatno dovodi do potencijalnog poboljšanja efikasnosti.

remote

Povećana Produktivnost

Detektovanje zastoja u snabdevanju, isporuci, proizvodnji ili u upravljanju projektima generalno može pomoći u eliminisanju nebitnih aktivnosti omogućavajući vašim zaposlenima da posvete više vremena osnovnim poslovnim aktivnostima. Ovo dovodi do povećanja produktivnosti i smanjenja škarta.

dms

Bolja Kontrola

Dirigent.io vam omogućava jasan uvid u sveže podatke svakog koraka procesa rada putem osnovne komandne table i grafikona. Imaćete potpunu kontrolu koji poslovi su u toku, ko i na čemu radi, i da li su ispoštovani postavljeni rokovi.

scheduling

Prilagodljivost i Pokretljivost

Bilo da ste na putu u inostranstvu ili na poslovnim sastanku, u mogućnosti ste da u svakom trenutku pristupite podacima vaših poslovnih operacija i uvid u njihovo izvršavanje sa udaljenih lokacija.

reports

Prilagođenost Mobilnim Uređajima

Pristupite podacima vaših bitnih poslovnih aplikacija i pratite tok izvršavanja u hodu putem pametnih telefona, tableta i prenosivih računara.

Planovi za sve vaše potrebe


Naši planovi vam omogućavaju da započnete potpuno besplatno, širite se, i na kraju pokrećete aplikacije na nivou cele kompanije.

Izaberite plan koji najviše odgovara potrebama vaše organizacije.

 

Resursi


Ovde možete naći odgovore na neke od vaših pitanja o Dirigent.io platformi

Prijavite se za naš bilten!


Kontakt


Ispričajte nam nešto o svom preduzeću ili projektu, a mi ćemo vas obavestiti šta možemo da uradimo da vam pomognemo.